Predavači

Saradnik
dr Milika Mirković

Rođen je u Nikšiću, 5. maja 1985. godine. Ekonomski fakultet na Univerzitetu Crne Gore je završio 2007. godine na smjeru “Preduzetništvo i preduzetničke finansije”. Nakon osnovnih studija upisao je postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija” na Fakultetu za međunarosnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica gdje je magistrirao 2012. godine. U julu 2020. godine je zavrsio doktorske studije "Međunarodna ekonomija" na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica gdje je odbranio doktorski rad na temu „Jevrejska ekonomska misao“. Tokom školovanja je bio na dvomjesečnoj specijalizaciji u Univerzitetu u Torontu u Kanadi, jednogodišnoj spicijalizaciji kao student doktorskih studija u CERGE-EI u Pragu i dvomjesečnoj specijalizaciji na Xihua univerzitetu u Čengdu u Kini.
Od 2007. godine radi u Institutu za strateške studije i projekcije kao istraživač, a od 2008. godine je angažovan kao saradnik na Univerzitetu Donja Gorica. Učestvovao je u realizaciji preko četrdeset projekata iz oblasti makroekonomije, tržišta rada, socijalne politike i obrazovanja. Nekolika puta je bio gostujući istraživač na ETH-KOF Institutu u Cirihu gdje je radio na modeliranju i projekcijama makroekonomskih pokazatelja za Crnu Goru.

Član je Odbora za ekonomske nauke, demografiju i antropologiju u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. 

Učestvovao je na različitim konferencijama, seminarima i školama, među kojima su najznačajniji:
• Henan University - 4th HENU/INFER Workshop on Applied Macroeconomics, Kaifeng, Kina (06/2018)
• Institute for Advanced Studies – 1st Vienna Workshop on Economic Forecasting, Beč, Austrija (02/2018)
• 13th Annual BMDA Conference “Regional Innovations for Global Competitiveness”, Viljnus, Litvanija (05/2015)
• Trening “How to Lecture on Adizes Methodology” Adizes Graduate School, Kaunas, Litvanija (06/2014)
• ETF konferencija – Mapiranje politika i praksi u srednjem stručnom obrazovanju za socijalnu inkluziju i socijalnu koheziju u zemljama Zapadnog Balkana, Turskoj i Izraelu, Tel Aviv, Izrael (11/2013)
• “Adizes theory and practice for the best business schools”, Adizes Graduate School, Sabancy University Istanbul, Turska (11/2013)
• Visiting a model of sustainability - Green partnerships, Frajburg, Njemačka (10/2013)
• “Lessons of the Euro-crisis – challenges to the Hungarian EU-policy”, Univerzitet Corvinus, Budimpešta, Mađarska (10/2012)
• “VET for social inclusion in the Western Balkans and Turkey: towards regional actions, consultation workshop”, ETF, Torino, Italija (12/2011)
• „Speaking English Language Program, School of Continuing Studies“, University of Toronto, Kanada (07-08/2008)
• „IV Mizes seminar: Welfare Beyond the State“, Institut Bruno Leoni, Sestri Levante, Italija (10/2007)
• X Ljetnja škola – ''Vienna and Chicago: Two schools of Free-Market Economics'', Institut za ekonomiju i socijalnu politiku, Beograd, Srbija (07/2007)

Objavljeni radovi:

  • “Transition to work or higher education in Montenegro – Factors affecting students decisions”, contributor to the book: Social Exclusion in the Western Balkans (edited by Will Bartlett, Vassilis Monastiriotis, Panagiotis Koutroumpis), Cambridge Scholars Publishing United Kingdom 2020, ISBN(13): 978-1-5275-4969-2 (koautorski rad sa Dr Jadrankom Kaluđerović)
  • “Jevrejska ekonomska misao”, Ekonomska teorija u periodu 1958-2018, Institut ekonomskih nauka, Beograd 2018.
  • “Mehaničko kretanje stanovništva u Crnoj Gori u XXI vijeku”, Stanovništvo Crne Gore – struktura i projekcije, Crnogorska akademija nauka i umjestnosti, 2018.
  • “The impact of fiscal decentralisation on local economic development in Montenegro”, Lex Localis 15(3):685-703, 2017. godine (koautorski rad sa prof. Dr. Jadrankom Kaludjerovic, prof. Dr. Mijatom Jocovicem)
  • “Uticaj seoba na uspjeh Jevreja”, Seobe i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, Maj 2016.
  • “Ekonomske slobode: Put ka većem rastu i razvoju”, (Anti)liberalizam i ekonomija, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, Maj 2014. (koautorski rad)
  • “Veza između stručnog obrazovanja i tržišta rada u Crnoj Gori“, Obrazovanje i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, Maj 2013. (koautorski rad)
  • “Troškovi koje izaziva starenje stanovništva i uticaj na konkurentnost ekonomija”, Stanovništvo i razvoj 2012, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, Maj 2012. (koautorski rad)dr Milika Mirković