Predmeti

PS1MI2
Metodologija istraživanja 2

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Preduzetnička ekonomija - Međunarodna ekonomija

Ideja izučavanja predmeta: Upoznavanje metodologije i doprinosa osnovnih škola savremene ekonomije.

Ciljevi izučavanja predmeta: a) Da studenti temeljno upoznaju metode savremenih ekonomista, b) Da se studenti osposobe da pišu kvalifikovane radove o savremenim ekonomskim temama.

 

Angažovani predavači: