Opste informacije o fakultetu

O Fakultetu

Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis je osnovan u okviru ideje osnivanja privatnog univerziteta UDG. Nosioci ideje Privatnog univerziteta u Podgorici su prof. dr Veselin Vukotić i prof. dr Dragan Vukčević. Radi se o poznatim univerzitetskim profesorima koji imaju iskustvo ne samo u nastavi, već i kao organizatori nastave i reformatori u ovoj oblasti.

Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis je osnovan u okviru ideje osnivanja privatnog univerziteta UDG. Nosioci ideje Privatnog univerziteta u Podgorici su prof. dr Veselin Vukotić i prof. dr Dragan Vukčević. Radi se o poznatim univerzitetskim profesorima koji imaju iskustvo ne samo u nastavi, već i kao organizatori nastave i reformatori u ovoj oblasti.


Veselin Vukotić je osnivač i rukovodilac prestižnih međunarodnih postdiplomskih studija “Preduzetnička ekonomija”; autor je koncepta PMB studija na Ekonomskom fakultetu; Rukovodilac smjera “Preduzetništvo i preduzetničke finansije” i utemeljivač Ekonomske reformske mreže (ISSP, CEED, CARA). 

Akademik Dragan Vukčević je bio dekan Pravnog fakulteta; Rukovodilac postdiplomskih studija na Pravnom fakultetu. Osnivač je i Rukovodilac poznate izdavačke kuće “CID”. U realizaciji ideje učestvuju i privatna firma “Univerzitats” čiji su osnivači pored Veselina Vukotića i Dragana Vukčevića, Milo Đukanović i Tomislav Čelebić; kao i profesori Stiv Pejovich i Enrico Colombatto. 

UDG nudi: 

 1. Dobre uslove za studiranje (novosagrađeni prostor površine oko 16,000 m2 u krajnjoj fazi gradnje) 
 2. Najsavremeniju opremu 
 3. Poštovanje svjetskih standarda u gradnji, opremanju zgrada i nastavi 
 4. Mlad nastavni kadar, uz veliko učešće nastavnika izvan Crne Gore 
 5. Interdisciplinarne studije (studenti imaju mogućnost da kombinuju predmete sa raznih fakulteta) 
 6. Univerzitet će biti organizovan kao kampus – stvaranje uslova za cjelodnevni boravak studenata na Univerzitetu, uz gradnju stambenih kuća i doma u bliskoj budućnosti 
 7. Jak naglasak na sportskim aktivnostima studenata, koje su dio nastave, odnosno na psihofizičkom razvoju studenata 
 8. Praksa studenata je dio nastave 
 9. Studentima se omogućava komunikacija sa ljudima iz poslovnog svijeta iz zemalja regiona i svijeta. 
 10. Inkubator za biznis – pomaganje studentima da tokom studija razvijaju svoje biznis ideje i podrška da započnu sopstveni biznis. 

Ključna ideja je: Kako neosporno talentovane i inteligentne mlade ljude iz Crne Gore podstaći da razviju osjećaj za život! Kako im pomoći da se oslobode mnogih predrasuda i vrijednosti sredine koje ih ometaju na globalnom trendu; kako im razviti kuraž da donose odluke i hrabrost da traže nova rešenja i budu inovativni i kako im razviti moralne norme koje traže poslovni uspjeh! 

Ideja ovog Univerziteta nije da se studenti zatrpavaju knjigama, da bubaju i da memorišu što više informacija. Ideja je da studiraju i da se zabavljaju! Ne da uče! To dalje znači da ih ovaj univerzitet ne priprema za život, već da studenti još na Univerzitetu žive svoj život!

Ovakav pristup studiranju praktično znači da je nastava (predavanja i vježbe, ispit) samo jedan dio onoga čime se student bavi na Univerzitetu. Za uspjeh na tržištu nije dovoljno samo znanje samo po sebi! Potreban je i karakter koji to znanje može da iskoristi!

Sve aktivnosti na Univerzitetu biće usmjerene na osamostaljivanje studenata, njihovu individualizaciju i vjeru u sebe! Riječju, naglasak je na izgradnji ličnosti, a ne samo stručnjaka!

U tom cilju, uz uvažavanje stranih iskustava, naglasak je na uvažavanju naših kulturnih specifičnosti kao i psihološkog profila ljudi sa ovog prostora. Mehaničko prepisivanje tuđih programa nije dovoljno da se studenti motivišu, da se probude! Dosadašnje iskustvo i rezultati nosioca ove ideje daje im pravo na autentičnost ideje i njene realizacije! Znači, ovaj Univerzitet neće biti kopija bilo kojeg drugog Univerziteta iz zemlje ili inostranstva. Razumije se, svi standardi koji se traže na evropskom nivou, biće ispoštovani.

Strateški cilj obrazovanja studenta je bio i ostao povećanje kvaliteta znanja i podizanje međunarodnog imidža. Ključni principi postizanja tog strateškog cilja su: 

 1. a) Savremenost: znanja koja proizilaze iz megatrendova razvoja ("Misli globalno radi globalno.") 
 2. b) Praktičnost: znanja koja razvijaju sposobnost za brzo uočavanje i efikasno rješavanje praktičnih problema ("Teorija je najbolja praksa."). 
 3. c) Fleksibilnost: razviti sposobnosti za interes za praćenje promjena ("Promjena je jedina konstanta u ekonomiji i biznisu"). 
 4. d) Interdisciplinarnost: sticanje znanja i stvarnje vještina koje su u funkciji razumjevanja oblasti koja se studira. 
 5. e) Individualizam: razvijanje sposobnosti studenta da upravlja svojom slobodom i sposobnost da preuzme odgovornost za sebe.

 

Operativna pravila i operativni principi za postizanje strateškog znanja bi trebalo da budu: 

 • Sloboda izbora studenata svih nastavnih programa na Univerzitetu. Student će više studirati na Univerzitetu, a manje samo na jednom fakultetu. 
 • Motivisanje studenata - popularisanje nastave i aktivno učešće studenata u njoj. 
 • Mentorski rad - individualizacija nastave kroz davanje mogućnosti studentu da bira mentora tokom studija. 
 • Jačanje psiho-fizioloških sposobnosti studenata Dakle, u pitanju je potpuno nova ideja studija! Ona se zasniva na odgovoru na pitanje: Kako razviti karakter i ličnost studenta koji će moći da iskoristi prilike vremena u kojem će živjeti i raditi. 

Studije su okrenute ka razvijanju psihologije uspjeha; vjere studenta u sebe i znanje i vještine koje stiču. Studije su okrenut kapripremanju studenata da u žviotu budu zadovoljni i bogati, a ne mrzovoljni i siromašni. Fakultet je otvoren za saradnju sa mladim saradnicima iz Crne Gore kao i sa mladim i uspješnim ljudima sa ovog područja koji žive i rade u inostarnstvu.

Ovo je i prilika da pozovemo sve one koji žele komunikaciju sa nama, posebno oni koji se bave: biologijom, informatikom, psihologijom i tehnologijom. Svakako, otvoreni smo i za druge profesije!

Naše shvatanje ekonomije je da se ekonomija ne može niti razumjeti niti obijasniti samo ekonomijom! Fakultet već ima saradnju sa poznatim kompanijama iz svijeta, regiona i Crne Gore. Studenti imaju ljetnju praksu u zemlji i inostranstvu. Interesovanje kompanija za studentima ovog fakulteta je već veliko!

budite dio istorije budućnosti