Predmeti

FMEFB2IS
Informacioni sistemi

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+1
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: