Predavači

Saradnik iz prakse
Armin Alibašić

Rođen 27.12.1989. godine. Završio srednju elektro-ekonomsku školu u Bijelom Polju diploma (5.0).
Godine 2009. upisao fakultet za informacione sisteme i tehnologije na UDG. Tokom prve godine studija kao najbolji student odlazi na međunarodnu razmjenu studenata u Kanadu (Univerzitet Toronto).
Dobitnik nagrade „19. decembar.“ glavnog grada Podgorice za izuzetan uspjeh u studiranju.
2012. godine dobio nagradu za najboljeg studenta generacije upisane 2009/10 sa prosječnom ocjenom 9.93, tada je i diplomirao sa temom „Informacioni sistemi u bibliotekarstvu“.
Na konkursu Right Click 2012 koji je organizovala firma ComTrade u okviru edukativnog događaja „Fabrika znanja“ biva nagrađen za aplikaciju „Biblioteka UDG v1.0“.
Godine 2012-13 upisuje specijalističke studije na UDG, smjer “Menadžment informacionih sistema, i završava sa prosječnom ocjenom 9.90.
Godine 2013-14 upisuje magistarske studije na UDG, smjer “Menadžment informacionih sistema gdje je imao prosjek 9.93 i 22.10.2014 odbranio magistarsku tezu na temu “XML baze podataka”.

Stručno usavršavanje:
2010. godine. - BSC (Business start-up center) Trening poslovnih vještina
2010. godine. - EDIT (Education for Inovative Thinkers) Završen kurs za Biznis analitičara
2012. godine. - ORACLE ACADEMY Završen kurs Database Design and Programming With SQL
2013. godine. - ORACLE UNIVERSITY Završen kurs JAVA SE 7 Programming Ed 2 PRV
DIPLOME I PRIZNANJA

2012. godine. - Diploma osnovnih akademskih studija UDG fakulteta za informacione sisteme i tehnologije prosječna ocjena 9.93
2011. godine. - Diploma za uspješno položeni kurs streličarstva
2011. godine. - Sertifikat za uspješno obavljanje poslova operatera u Popisu stanovništva, domaćinstva I stanova u Crnoj Gori tokom 2011god.
2010. godine. - Priznanje za posvećenost volonterskom klubu u Torontu tokom dvomjesečnog boravka na Univerzitetu u Torontu

2010. godine. - Diploma za uspješno završeni projekat “Razvoj rješenja za podršku procesu prodaje”

2008. godine. - Diploma (5.0) iz srednje škole

Radno iskustvo:
2011. godina. Monstat, radio na unosu podataka sa popisa stanovništva u baze podataka.
2012-2013 - Societe Generale Montenegro Banka, radio kao IT Application Manager.
2013 - sada - Prva Banka, radi kao Software Engineer Developer.

Jezici: Engleski (aktivno), Arapski (početni nivo)

OSTALE SPOSOBNOSTI

Computer skills Quantum GIS Enceladus,
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access),
JAVA Programming (Eclipse),
Database design (ORACLE, SQL server, MySQL Workbench , RISE Editor, Datamodeler),
Workbench,
Verpex aplikacija,
Web (Eclipse,dream viewer, html (osnove), php (osnove), css (osnove), CMS)
Organisational / managerial skills Iskustvo u vođenju projekata i timova - razne prezentacije na fakultetu. Vodjenje
implementacije raznih projekata u okviru Societe Generale Banke i Prve Banke.
Communication skills Timski duh; Dobre komunikacione vještine; Sposobnost prilagođavanja
multikulturnim sredinama - 7 nedelja u Kanadi, 1 nedelja u Turskoj.

Armin Alibašić
Predmeti
Kontakt podaci