Predavači

Saradnik
Luka Laković

Luka Laković rođen je 25. jula 1993. godine u Podgorici. Završio je osnovnu školu „Savo Pejanović“ i Gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici. Diplomirao je na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije 2015. godine kao najbolji student u generaciji sa prosjekom 9,07 i u junu 2015. godine sa ocjenom 10 odbranio Diplomski rad pod nazivom: “Savremeni trendovi internet marketinga”.

Luka Laković je odmah nakon završetka osnovnih studija, studijske 2015/2016 godine školovanje nastavio na Postdiplomskim studijama Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije, Univerziteta Donja Gorica, smjer Menadžment informacionih sistema, gdje je u redovnom roku položio sve ispite sa prosječnom ocjenom 8,67 i u maju 2019. godine odbranio magistarski rad pod nazivom „Biznis modeli primjene pametnih tagova i tehnologije Internet stvari za prevenciju falsifikata u vinskoj industriji“, na pregled i ocjenu. Trenutno je student doktorskih studija na istom fakultetu.
Tokom studija je radio u internacionalnoj kompaniji „Coinis“ u oblasti internet marketinga. Od školske 2014/15 angažovan je kao saradnik u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica. Učestovao je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Sa projektima u oblasti ICT-a osvajač je kako domaćih tako i internacionalnih nagrada. Angažovan je kao saradnik i na nekoliko projekata finansiranih od strane Evropske Unije u kojim UDG učestvuje.
Magistarski rad „Biznis modeli primjene pametnih tagova i tehnologije Internet stvari za prevenciju falsifikata u vinskoj industriji“ rezultat je projekta TagItWine, pilot projekat realizovanog u okviru Horizon 2020 projekta TagItSmart - Smart tags driven service platform for enabling ecosystems of connected objects, Grant agreement #688061. Projekat je realizovan u periodu od 2017. do 2019. godine.
Za potrebe Erasmus + projekta Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori (Trans2Work), u periodu od 2015. do 2018. godine, učestvovao je u realizaciji informacionog sistema koji je bio jedan od ključnih ciljeva projekta, kao i u radionicama i aktivnostima koje su podržavale ostale ciljeve projekta.

U okviru Erasmus+ projekta Establishing Modern Master - level Studies in information systems – MASTIS, radio je na istraživanjima za potrebe projekta, kao i na velikom broju radionica i projektnih zadataka.

Dobitnik je studentske nagrade „19. Decembar“, kao i stipendije ministarstva prosvjete za studente magistarskih studija.

Image not available