Predmeti

PMB2MI
Marketing istraživanje I

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Porodični menadžment i biznis

Angažovani predavači: