Predmeti

FMEFB1PI
Poslovna informatika

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Ekonomija i informacione tehnologije
Informacioni sistemi; Savremene informacione tehnologije; Elektronska trgovina,
Laboratorija: Kupoprodajne transakcije preko interneta; Izrada web prezentacije

Angažovani predavači: