Predmeti

PMB1PB
Psihofilozofija biznisa

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+4V
Modul: Porodični menadžment i biznis - Marketing

Angažovani predavači: