Predavači

Saradnik
mr Nikola Pejović

Nikola D. Pejovic rodjen je 1988. godine u Podgorici, Crna Gora.

Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu za medjunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, UDG, gdje je od 2016. godine anagazovan kao saradnik u nastavi.

U periodu od 2010-2020 radio je u Komisiji za trziste kapitala.

Od Januara 2021. godine je Izvrsni direktor medjunarodne kompanije Finveo.

mr Nikola Pejović