Predmeti

PMB3PBEFI
Porodični biznis i evropske finansijske institucije

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P
Modul: Porodični menadžment i biznis

Angažovani predavači: