Predmeti

PMB1IPB
Ideje porodičnog biznisa

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+2V
Smjer: Porodični menadžment i biznis

Angažovani predavači: