Predavači

Saradnik
mr Marko Nišavić

Rođen 1988. godine u Bijelom Polju. Srednju ekonomsku školu završio 2007. godine u Baru.

Na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica stekao zvanje Bachelor 2010. godine, a zvanje magistra ekonomskih nauka 2021. godine sa temom "Preduzetničko obrazovanje na primjeru PMB studijskog programa na UDG-u". 

Koordinator Preduzetničkog Gnijezda na UDG-u

Koordinator Primijenjenih studija "Porodični menadžment i biznis" u okviru FMEFB

Saradnik u nastavi na predmetima: Preduzetništvo, Psihofilozofija biznisa, Ideje porodičnog biznisa, Kreativne industrije (Biznis plan). 

Direktor Berze Preduzetničkih Ideja i suosnivač Studentskog biznis centra i Fondacije Sloboda i Preduzetništvo

Preduzetnik (Osnivač i menadžer kompanija Berza d.o.o. i ICL Montenegro d.o.o.)

mr Marko Nišavić