Predmeti

PMB2GIP2
Grupni/individualni projekat II

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 0P+2V
Smjer: Porodični menadžment i biznis

Angažovani predavači: