Predmeti

FMEFB1PR
Preduzetništvo i inovacije

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+4V
Modul: Porodični menadžment i biznis - Marketing
Kako reagovati na promjene? Kako prilagođavati okolnosti sebi a ne samo se prilagođavati promjenama? Biznis ideja: nastanak, njegovanje, prezentacija i realizacija. Zašto više ne postoje klasični menadžment, već je to sve više preduzetnički menadžment.
Laboratorija: Izrada biznis plana!

Angažovani predavači: