Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Dragana Radević

prof. dr Dragana Radević

 

Prof. dr Dragana Radević je vanredni profesor iz oblasti preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća i ruralnog razvoja. Od 2007. godine angažovana je na Univerzitetu Donja Gorica. Od 2000. godine zaposlena je u Institutu za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) koji je od 2011. godine licencirana naučno-istraživačka institucija. Članica je Društva ekonomista i menadžera Crne Gore (od 2010. godine) i Odbora za žensko preduzetništvo Privredne komore Crne Gore (od 2010. godine). U periodu 2008-2009 bila je članica Borda direktora udruženja biznis inkubatora SENSI Network, a u periodu 2009-2010, članica Borda direktora AmCham Montenegro. Od 2010. do 2014. godine, bila je članica Savjeta Gradonačelnika Glavnog Grada Podgorice. Članica je radnih grupa za pregovore sa Evropskom Unijom za poglavlja 18 – Statistika (u periodu od 2013-2022) i 20 – Industrijska politika i preduzetništvo (od 2012 – danas). Od 2014. godine članica je Upravnog odbora Port of Adria, Bar. Od 2019. godine je članica Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima “Quantum Investments” Podgorica (2019-danas)

 

Obrazovanje

  • Završila Osnovnu školu “Vladimir Nazor” u Podgorici, kao đak generacije i Gimnaziju “Slobodan Škerović” u Podgorica, Prirodno-matematički smjer, kao nosilac diplome Luča;
  • Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Preduzetništvo i biznis, Univerzitet Crne Gore, 2000. godine; prosječna ocjena 10. Kao svršeni student I godine Fakulteta, dobila prestižnu studentsku nagradu “19. decembar” za 1997. godinu, koju dodjeljuje Skupština opštine Podgorica. Na posljednjoj godini studija, na nivou Univerziteta Crne Gore, proglašena najboljim studentom u oblasti društvenih nauka za 1999/2000.
  • Odbranila magistarsku tezu pod nazivom “Životni standard i mjerenje bogatstva u teoriji i praksi: primjena u Crnoj Gori” na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore; maj 2004;
  • Odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom “Ekonomska efikasnost versus socijalna jednakost u državi blagostanja” na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore, decembar 2007. godine;
  • Više studijskih putovanja i specijalizacija u inostranstvu u organizaciji Centra za medjunarodni privatni biznis CIPE, SAD (2000-2005), Svjetska banka, SAD (2002-2007), OECD, Francuska (2006), Hayek Fondacija i UNDP, Slovačka (2004-2007), London School of Economics (2009),
  • Gostujući predavač na Dimitar A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov, Bulgaria, Erasmus + (2018) i na The Northcap University, Indija (2022)
  • Učestvovala u radu preko 40 međunarodnih konferencija i u većini slučajeva prezentovala sopstveni istraživački rad.


Važniji radovi

 

dr Dragana Radević