Predmeti

PMB1PR2
Preduzetništvo II

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Porodični menadžment i biznis
Predmet koji prate studenti PMB zajedno sa studentima FMEFB.

Angažovani predavači: