Predmeti

FMEFB3MEB1
Monetarna ekonomija i bankarstvo I

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Modul: Ekonomija i pravo
Ekonomija je nauka o rijetkostima. Medjutim, da li je novac rijetkost? Kako nastaje novac i koliko je potrebno novca jednoj ekonomiji? Da li će novac nestati i kako ćemo živjeti bez novca? Da li su neophodne institucije na finansijskom tržištu? Ko su učesnici na finansijskom tržištu? Da li je potrebna regulacija?

U okviru ovog predmeta, studenti će razumjeti šta znači kada centralna banka koja emituje novac, poput Sistema federalnih rezervi ili Evropske centralne banke, poveća ili smanji kamatu za 0,5%? Da li će stanovi biti jeftiniji ili skuplji? Da li će poslovni ljudi lakše ili teže dobijati kredite? I po kojoj kamatnoj stopi? Da li će se ekonomija brže ili sporije razvijati? Ili, možda, ne postoji nikakva veza izmedju visine kamatne stope centralne emisione banke i brzine razvoja ekonomije? Nakon nekoliko poglavlja, studetnima će postati jasnija veza izmedju novca i politike. Zašto političati mare za novac? Da li postoji veza izmedju stanja na finansijskim tržištima i politiških izbora? Tkodje, razumjeće veze izmedju institucija koje postoje na finansijskom tržištu.

Ukratko, cilj predmeta je da pomogne studentima da: (a) dobiju bazična teorijska znanja koja će im omogućiti lakše rješavanje praktičnih problema; (b) razumiju kako funkcionišu finansijska tržišta i institucije kako bi bili u mogućnosti da stečena znanja praktično upotrijebe i (c) da shvate ciklična kretanja na finansijskom tržištu i budu u mogućnosti da na vrijeme reaguju.

Angažovani predavači: