Predmeti

FMEFB3SA
Sistemska analiza

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+4V
Modul: Ekonomija i informacione tehnologije

Ideja izučavanja predmeta: Shvatanje holizma i međuzavisnosti – holistički pogled, pogled međuzavisnosti na sve ono što je student radio od dana upisa na FMEFB do sticanja diplome bachelor

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student shvati uvezanost nastavnih disciplina u okviru nastavnog plana FMEFB i međuzavisnost pojedinih nastavnih disciplina i pojmova. Krajnji cilj ovakvog pristupa treba da bude ideja, odnosno povećanje sklonosti studenta ka proizvodnji ideja, kao i razvoj karaktera studenta koji je sposoban da te ideje implementira

Angažovani predavači: