Predavači

Saradnik
mr Ivan Piper

Ivan Piper rođen je 11. aprila 1995. godine u Beranama, gdje je završio Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ i Gimnaziju „Panto Mališić“ sa odličnim uspjehom. Diplomirao je na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis (UDG) kao stipendista UDG-a 2017. godine sa prosjekom 9,57, a iste godine upisao je i postdiplomske studije „Preduzetnička ekonomija“ (smjer „Međunarodna ekonomija“) na Univerzitetu Donja Gorica. Doktorske studije upisao je 2020. godine na Univerzitetu Donja Gorica kao dobitnik stipendije za doktorska istraživanja Ministarstva nauke Crne Gore, a oblast koju istražuje pod mentorstvom prof. dr Veselina Vukotića odnosi se na kulturološke korijene ekonomskog razvoja Kine. Dobitnik je nekoliko studentskih nagrada i akademskih priznanja, među kojima se osim stipendije Ministarstva nauke za doktorska istraživanja izdvaja i nagrada Univerziteta Donja Gorica "Svetozar-Stiv Pejović", za najbolji rad na temu "Kakva je budućnost demokratije, političke slobode, ako ljudi više ne znaju što je bit slobode?".

Suosnivač je nekoliko crnogorskih i međunarodnih nevladinih organizacija koje se bave promocijom i podsticanjem preduzetništva i uopšte ideje liberalizma, a u periodu od 2016. do 2018. godine bio je predsjednik crnogorskog ogranka međunarodne organizacije „Students for Liberty“. Od 2019. godine radi kao istraživač u Institutu za strateške studije i projekcije, a u istoj godini angažovan je i kao saradnik na Univerzitetu Donja Gorica.

Učestvovao je na brojnim konferencijama, seminarima i školama, od kojih se izdvajaju:

 • Regional Entrepreneurial Learning Partnership Building Forum, Skoplje, Sjeverna Makedonija, 2022
 • Studijski boravak na Polytechnic Institute of Braganca posredstvom Erasmus+ programa mobilnosti, Braganca, Portugal, 2022
 • Okrugli sto "Austrijska ekonomska škola i Crnogorska ekonomska misao - razvod ili novo vjenčanje", Univerzitet Donja Gorica, 2021
 • Ayn Rand Conference, Varšava, Poljska (2020)
 • Team Innovation 2019: Sustainable Development Goals, Tourism and Human Rights – Innovation and the jobs of the future in the Camino de Santiago, Santiago de Compostela, Španija (2019)
 • The 2nd International Youth Forum on the Belt and Road Initiative, Hangzhou, Kina (2018)
 •  Ayn Rand Conference, Prag, Češka Republika (2019)
 •  Entrepreneurship and Liberty, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (2018)
 •  Ljetnja škola za mlade diplomate „Gavro Vuković“, Crna Gora (2018)
 •  Program liberalne misli, Podgorica, Crna Gora (2016)
 •  NATO i ekonomija: Šanse i mogućnosti za Crnu Goru, Budva (2015)
 •  Druga regionalna konferencija „Ja, preduzetnik“, Podgorica (2017)


Projekti i publikacije:

 • Piper, Ivan, at al. (2021), Young People and the Belt and Road – Opportunities and Challenges in Central and Eastern Europe: Montenegro, Joint Publishing Co., Hong Kong, ISBN: 978-962-04-4770-9
 • Piper, Ivan (2022), The World at a Crossroads: the Free Market or State Interventionism, Montenegro and Beyond – the Austrian School of Economics, The International Library of Austrian Economics, Vol. 18, Hayek Institute, Vienna, ISBN: 979-3-902466-21-1
 • Makroekonomski model Crne Gore, Institut za strateške studije i projekcije, 2019-
 • Evaluacija programa Britanskog savjeta „Škola za 21. vijek“, London School of Economics, 2019-2022
 • Rani razvoj djece u Crnoj Gori, analiza fiskalnih i administrativnih potreba za dalji razvoj sistema, UNICEF, 2019
 • Labour market: Montenegro, European Centre of Expertise (ECE) in the field of labour law, employment and labour market policy, European Commission, 2019
 • ESPN Country Profile, Crna Gora, Evropska komisija, 2019
 • Golubović, Vojin and Piper, Ivan (2020). ESPN Thematic Report on Assessment of Pension Adequacy – Montenegro, European Social Policy Network (ESPN), Brussels: European Commission

Aktivno igra tenis i fudbal. U okviru slobodnog vremena bavi se proizvodnjom kraft piva. Govori engleski, služi se njemačkim i kineskim jezikom.

mr Ivan Piper