Predavači

Saradnik
Miloš Marković

Miloš Marković je dio UDG Centra za strane jezike od 2017. Svoju diplomu je stekao 2009 na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsjek za Engleski jezik i književnost, Univerzitet Crne Gore. U Centru, predaje kurseve engleskog jezika, kao i engleski jezik kao izborni predmet na raznim fakultetima na Univerzitetu Donja Gorica. Isto tako, na fakultetu za Međunarodno hotelijerstvo i menadžment- Vatel, predaje engleski kao obavezni predmet studentima svih godina. Njegovo radno iskustvo uključuje predavanje crnogorskog jezika za strance, kao i predavanje engleskog jezika na svim nivoima i svim uzrastima, kao i honorarno prevodilaštvo. U toku svog dosadašnjeg rada uspješno je pohađao i završio brojne seminare, kurseve i treninge u vezi sa metodologijom nastave engleskog jezika.

Miloš Marković
Kontakt podaci