Predavači

Saradnik
Miloš Marković

Miloš Marković je dio UDG Centra za strane jezike od 2017. Svoju diplomu je stekao 2009 na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsjek za Engleski jezik i književnost, Univerzitet Crne Gore. U Centru, predaje kurseve engleskog jezika, kao i engleski jezik kao izborni predmet na raznim fakultetima na Univerzitetu Donja Gorica. Na Fakultetu za kulturu i turizam, na studijskim programima Kultura i turizam i Međunarodne studije za hotelijerstvo i menadžment- Vatel, predaje engleski kao obavezni predmet studentima svih godina. Isto tako, na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, predaje Jezik struke studentima treće godine. Njegovo radno iskustvo uključuje predavanje crnogorskog jezika za strance, kao i predavanje engleskog jezika na svim nivoima i svim uzrastima, kao i honorarno prevodilaštvo. U toku svog dosadašnjeg rada uspješno je pohađao i završio brojne seminare, kurseve i treninge u vezi sa metodologijom nastave engleskog jezika. Posjeduje i nekoliko TESOL sertifikata.

Miloš Marković
Kontakt podaci