Predmeti

FMEFB3PM
Preduzetnički menadžment

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P
Modul: Porodični menadžment i biznis - Marketing

Angažovani predavači: