Predmeti

PMB1IPB
Ideje porodičnog biznisa

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+2V
Modul: Porodični menadžment i biznis - Marketing

Angažovani predavači: