Predmeti

FMEFB2KP
Kompanijsko pravo

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P + 3V
Modul: Opšti smjer
Važnost integralnog pristupa prava i ekonomije; Transakcioni troškovi i institucije - važnost za ekonomsko ponašanje!

Angažovani predavači: