Predmeti

FMEFB2UM
Umjetnost

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+1V
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: