Predavači

Docent
Doc. mr Tiho Vujović

Tiho (Tihomir) Vujović je rođen 29.07.1961. godine na Cetinje, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Prije upisa na FLU (Fakultet likovne umjetnosti), 1988. godine, studirao je građevinski i ekonomski fakultet, osnovao organizaciju Art-kok u okviru koje je funkcionisalo pozorište, četiri muzička benda i plesne grupe. Od 1985-1991. godine je obnovio i sam vodio Radio Cetinje, a od 1991-1993. godine radio u njemu kao muzički urednik. Likovnu akademiju je završio jula 1993. godine, kao najbolji student generacije, sa prosječnom ocjenom 9,40. Po završetku studija je nastavio stručno usavršavanje iz umjetnosti i komunikologije i to pet godina u italijijanskim gradovima Firenci, Rimu i Veneciji, jednu godinu u Parizu i pet godina u američkim gradovima Filafelfiji, Sakramentu, Njujorku i Los Anđelesu. Boravak u Parizu je obilježila i samostalna izložba sa 17 hiljada posjetilaca zahvaljujući kojoj je dobio priliku da predaje kao gost na likovnoj akademiji „Beaux Arts“, na Univerzitetu u Sen Deni, pod nazivom „Slikarstvo u 21. vijeku“. Pariski muzej Luvr ga je uvrstio u svoju dokumentaciju zahvaljujući slici „Mona Liza u Bezvremenu“.

Tiho je imao 19 samostalnih izložbi od Cetinja do Pariza. Nezvanično je Ginisov rekorder po broju posjetilaca na otvaranju izložbe. U Podgorici 1998. godine, po procjeni Montena-faxa, u momentu otvaranja izložbe bilo je prisutno 8.500 ljudi, a 2006. godine je za 14 dana izložbu takođe u Podgorici posjetilo 40 000 ljudi. Napisao je scenario za film "Goli u duši” i knjigu "Marlen", koja je 2008. imala 3 izdanja i bila najprodavanija knjiga na Trećem međunarodnom Podgoričkom sajmu knjige.

  1. godine je započeo realizaciju autorske edukativno zabavne emisije “Tiholand”, koja je imala 126 epizoda. Prvih 100 emisija u serijalu su emitovane u periodu od maja 2006. do januara 2009. godine na Atlas televiziji. 101. epizoda je realizovana 2010. godine za kablovsku NNM televijizu u Njujorku. Poslednjih 25. epizoda snimljeno je i prikazano 2015. godine na televiziji Atlas. U periodu od 2017. do 2019. godine za televiziju A1 je uradio 430 polusatnih edukativnih emisija pod nazivom “11 minuta sa Tihom Vujovićem”.

Magistarske studije je upisao 2013. godine na Fakultetu umjetnosti, na Univerzitetu Donja Gorica. Zvanje magistra teorije savremene umjetnosti stekao je 2014. godine poslije uspješne odbrane teze: Kventin Tarantino u “Psima i pričama”. 

Od školske 2010/11 je angažovan kao predavač na predmetu “Umjetnost, i komunikologija”, na fakultetima: Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, Politehnika, Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, Fakultet za sportski menadžment, Fakultet za preduzetništvo, ekonomiju i biznis, Fakultet Geodezija, Fakultet Matematika, Fakultet elektrotehnika i Fakultet Psihologija.

Tvorac  je Humanitarno-Profitabilni projekata “Srećna kuća” koji ima za cilj da zbrine ljude svih dobi koji su u svojim poznim ili mlađim godinama ostali sami, nemoćni ili zaboravljeni od najbližih kao i zajednice u kojoj žive. Program Srećne kuće je baziran na interakciji samih korisnika uz stručnu pomoć animatora, motivatora a sve pod budnim okom relevatnog medicinskog osoblja. Srećna kuća ima osnovni cilj da njeni korisnici budu srećni, zdravi i motivisani da žive i doprinose uzdizanju ove misije čiji je zadatak da liječi od otuđenosti i usamljenosti.

mr Tiho Vujović
Predmeti
Kontakt podaci