Predmeti

FMEFB2UM
Umjetnost

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Modul: Porodični menadžment i biznis

Angažovani predavači: