Predmeti

FMEFB2KE
Konstitucionalna ekonomija

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Opšti cilj predmeta je prepoznavanje osnovnih međuzavisnosti u ekonomiji/ društvu, tj. interakcije/ zavisnosti/ povratne veze između društvenih pravila i njihovih ekonomskih učinaka. Mjera ispunjenja cilja jeste razumijevanje i usvajanje osnovnih pojmova institucionalne ekonomije. Razumijevanje osnovnih pojmova strukture («anatomija» sistema) i pokretačkih procesa («fiziologija» sistema) u društvu je neophodan preduslov spoznaje ne samo kompleksnijih ekonomskih pitanja (npr. ekonomski rast, inflacija, ekonomske krize, berza, javni dug, makroekonomska stabilnost itd.) nego i svakodnevnih situacija u realnom životu. Osnovni pojmovi su: (i) institucije/ pravila; (ii) vlasnička prava i (iii) transakcioni troškovi.

 

Na bazi razumijevanja osnovnih pojmova, moguće je očekivati makar i elementarno razumijevanje značaja koncepta ekonomskih sloboda i ekonomskih politika koji je omogućavaju (porezi, državna potrošnja, inflacija, biznis regulacija). Paralelno sa osnovnim pojmovima prepoznaje se proces društvenog odlučivanja (društveni proces kojim se generišu pravila) i demokratija kao najrasprostranjenija tehnika društvenog odlučivanja.

Angažovani predavači: