Predavači

Docent
Doc. dr Vladimir Kavarić

Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici. Ekonomski fakultet na Univerzitetu Crne Gore upisao je 1993. godine. Diplomirao 1998. godine na temu: „Kredibilitet, reforme i ekonomske politike Crne Gore u okviru Jugoslavije“. Prosječna ocjena na studijama bila je 8,14. Završio postdiplomske studije „Preduzetnička ekonomija“ sa prosječnom ocjenom 9,75. Magistrirao 2005. godine na temu: „Institucije, pravila i ekonomske slobode“. Doktorirao je 2010.godine na Ekonomskom fakultetu UCG, odbranivši temu „Institucije i razvoj“. Predavač je na predmetu Konstitucionalna ekonomija na FMEiFB, UDG, od osnivanja.

Neposredno poslije diplomiranja radio kao biznis konsultant i rukovodilac investicionog sektoru u Centru za preduzetnistvo i ekonomski razvoj (1999- 2001). Poslije toga bio Programski direktor, Centra za aplikativna istrazivanja i analize (2001- 2004). U aprilu 2004. godine Vlada RCG izabrala ga za Sekretara Ministarstva Finansija Vlade RCG. Ovu funkciju obavljao do 2007. godine, kada je od strane Skupstine Crne Gore izabran za Predsjednika Savjeta, Agencije za nadzor osiguranja. Pored navedenog radio i kao saradnik u Institutu za strateske studije i prognoze (1999- 2004). U periodu 2010 – 2016. godina obavljao je funkciju Ministra ekonomije u Vladi Crne Gore. Kao Ministar ekonomije, u Vladi Crne Gore u dva mandata, bio je zadužen za oblasti industrije, energetike, rudarstva, trgovine, regionalnog razvoja itd. Ovaj period su obilježili procesi restrukturiranje velikih industrijskih sistema u Crnoj Gori, izgradnja energetske infrastrukture, kao i usvajanje međunarodnih standarda u okviru integracionih procesa (EU i WTO).

U periodu 2017- 2019. radio kao KPMG, direktor. Od 2019. godine je CEO/ Managing partner u CROWE Mne.

Tokom dosadašnje karijere bio je vodio je ili bio član većeg broja organa upravljanja u različitim privrednim društvima, vladinim i međuvladinim komisijama, savjetima, radnim grupama i naučnim tijelima. Vodio ili učestvovao u izradi preko 100 različitih projekata i učestvovao na više stručnih konferencija i studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu vezanih za institucionalni okvir (zakoni, regulacija itd.), makroekonomske politike, preduzetništvo i ekonomski razvoj.

Živi u Podgorici, oženjen je i ima troje djece.

Vazniji radovi: Decembar 2006. Crna Gora- geneza i perspektive, Liberales Institut, Cirih, Švajcarska Septembar 2006. Trgovina i razvoj, Miločerski ekonomski forum, Miločer Maj 2006. Institucije, tranzicija, demokratija, ustavnost, IDN, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd Januar 2005. Mouse Roars (autorski članak), Wall Street Journall (izdanje za Evropu), Brisel Decembar 2004. Slobodna trgovina i razvoj- da li povećanja carina vodi smanjenju trgovinskog deficita?, Postdiplomske studije "Preduzetnička ekonomija", Ekonomski fakultet, Podgorica, Volume IV Septembar 2004. Ekonomske slobode – razvojni resurs, Ekonomske slobode i poslovno okruženje, Miločerski ekonomski forum 2004, Miločer Maj 2004. Institucije, pravila i kulturni obrasci- razvojna komponenta, Kultura i razvoj, IDN, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd Mart 2003. Liberalizacija u poljoprivredi, MONET, ISSP, Podgorica Decembar 2003. Ekonomske slobode- koncept mjerenje i preporuke, Postdiplomske studije "Preduzetnička ekonomija", Ekonomski fakultet, Podgorica, Volume III Maj 2003. Ekonomske slobode i pravila koja ih podržavaju- tranzicione dileme- Slobode i razvoj 2003, IDN, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd April 2003. Ekonomske slobode u Crnoj Gori - MONET, ISSP, Podgorica Decembar 2002. Institucije, pravila i njihova efikasnost – prilog za analizu situacije u Crnoj Gori – Postdiplomske studije "Preduzetnička ekonomija", Ekonomski fakultet, Podgorica, Volume I Oktobar 1999. Montenegro- biznis ideje koje se realizuju, CEED, Podgorica (1999)

dr Vladimir Kavarić