Predmeti

FMEFB2UM
Umjetnost

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+1V
Modul: Ekonomija i pravo
Umetnost je ljudska delatnost ili proizvod ljudske delatnosti koja ima za cilj stimulisanje ljudskih čula kao i ljudskog uma i duha; prema tome, umetnost je aktivnost, objekat ili skup aktivnosti i objekata stvorenih sa namerom da se prenesu emocije ili ideje. Osim ove definicije, ne postoji ni jedna druga opšteprihvaćena definicija umetnosti, s obzirom da je definisanje granica umetnosti subjektivan akt, a potreba za umetnošću se obično naziva ljudskom  kreativnošću.
 
Ukratko, cilj predmeta je da pomogne studentima da se upoznaju sa najznacijnijim djijelima iz istorije umjetnosti ili jos jasnije receno da nauce da razlikuju dijela Salvadora Dalija od Pikasa , Magrita ili Bosha... da se upoznaju sa kulturom starih civilizacija ciji uticaj mozemo prepoznati na svakom korakuo oko nas... da se upoznaju sa muzikom na jedan drukciji nacin kroz posjetu Muzickoj akademiji i programu napravljenom specijalno za njih...
 
Metod izvodjenja nastave: Predavanja, vježbe i 11 predavanja na platformi YouTube.

Angažovani predavači: