Predmeti

FMEFB2PSE
Ekonomska psihologija

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+1V
Modul: Ekonomija i informacione tehnologije
Kako objasniti psihologiju pojedinca i kolektiva u oblasti ekonomije? Da li je važan samo interes ili su važne i strasti; Odnos racionalnog i iracionalnog i uticaj na ekonomske akcije pojedinca i njegovo ponašanje.

Angažovani predavači: