Predavači

-
dr Nebojša Petrović

Nebojša Petrović je rođen u Beogradu gde je završio osnovnu školu, matematičku gimnaziju i Filozofski fakultet, odeljenje za psihologiju.
Neposredno po tom upisuje postdiplomske studije na katedri za Socijalnu psihologiju.
Prosečna ocena položenih ispita na postdiplomskim studijama mu je 9.80. Odbranio magistarsku tezu “Evaluacija Eltemejerovog modela desničarske autoritarnosti”.
Tokom studija bio je stipendista Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka. Kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju je radio na Projektu Instituta za psihologiju "Pojedinac i grupa u vreme društvene tranzicije".
Član je više međunarodnih stručnih udruženja – International Society for Political Psychology, Society for Psychological Study of Psychological Issues, APA Division 48. Zanima se za razne aspekte istraživanja, posebno primenu psiholoških znanja u brojnim relevantnim oblastima života: od ekonomije, sporta, preko tranzicione pravde, društvenih jednakosti i reprezentacija istorije, do mogućnosti povezivanja kulturnih projekata i umetnosti sa psihološkom prirodnom čoveka.
Od 06. juna 2000. zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, prvo kao asistent-pripravnik, potom asistent (2001.), docent (2005.), vanredni (2011.)i redovni professor (2018).
Govori engleski i ruski jezik (ima sertifikat Oxford House College-a iz Londona – advanced level.)
Objavio je tri knjige kao samostalni autor, i nekoliko knjiga kao koautor. Izlagao je na raznim domaćim skupovima, i na velikom broju međunarodnih naučnih skupova, od dva International Congress of Psychology (u Berlinu 2008 i Kejptaunu 2012), preko brojnih godišnjih konferencija ISPP, do brojnih drugih naučnih skupova užih i širih psiholoških disciplina, kao i interdisciplinarnih oblasti poput restorativne pravde, socijalnih reprezentacija istorije itd. Imao je uvodna pozvana predavanja na naučnim skupovima u Mostaru, Banjaluci i Skoplju. Recenzent je nekoliko knjiga.
Boravio je na više puta studijskim boravcima na London School of Economics, od 2005 godine, a učestvovao je i na njihovim projektima, npr. Justice and Security Research Project. Učestvovao je u projektu Evropske Unije Focus Balkans u okviru programa FP7, i u projektu “Social Psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union” u okviru akcije COST (gde je bio koordinator za Srbiju). Učestvovao je i rukovodio naučnim projektom američke National Science Foundation, pod nazivom Approaches to the Aftermath of Intergroup Violence: Effects of Impunity, Trials, and Truth Commissions on Intergroup Peace and Reconciliation Between Victims and Perpetrators http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=1324097 Učestvovao je i na drugim projektima, uključujući projekte Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.
Sarađuje sa brojnim kolegama na više svetskih univerziteta. U okviru te saradnje boravio, između ostalog, i na univerzitetima u Buenos Airesu, New York University, University of Connecticut, University of Massachusetts in Amherst itd.
Radi i kao recenzent predloga evropskih projekata u okviru COSTa.
Predavao je po jednu ili dve školske godine na univerzitetima u Novom Sadu, Tuzli i Kosovskoj Mitrovici, a na Univerzitetu Donja Gorica je gostujući profesor od osnivanja, prvo na osnovnim, a potom i na specijalističkim i postdiplomskim studijama.
Učestvovao je kao mentor i član komisija u izradi i odbrani brojnih diplomskih, master i magistarskih radova, kao i doktorskih disertacija. Bio je član i više komisija za magistarske i doktorske radove na drugim fakultetima kao spoljašnji član komisije.
Bio je član redakcija nekoliko časopisa, trenutno je član redakcije časopisa Sociologija. Član je Veća Instituta za psihologiju u Beogradu.

dr Nebojša Petrović
Kontakt podaci