Predmeti

FMEFB2KE
Konstitucionalna ekonomija

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Ekonomija i informacione tehnologije
Veze između ekonomskog i političkog tržišta; Primjena ekonomskih metoda u proučavanju pojava na političkom tržištu; Političke i ekonomske slobode.

Angažovani predavači: