Predmeti

FMEFB2MATEMAT
Matematika

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 4P+4V
Modul: Ekonomija i informacione tehnologije
Matematika je fundamentalna nauka. Njene primjene su neograničene i zastupljene u skoro svim naučnim i istraživačkim djelatnostima. Prisutna je u svim ćelijama društva. Matematika postoji i u nama samima.
U okviru nastave na predmetu Matematika obuhvaćeni su elemenati diferencijalnog i integralnog računa realne funkcije jedne realne promjenljive. Studenti će kroz primjere upoznati neke od primjena ovih matematičkih metoda u oblastima poslovanja, ekonomije i humanističkih nauka.
Cilj predmeta je savladavanje tehnika diferencijalnog i integralnog računa, a time i njihovo pravilno korišćenje u primjerima iz oblasti ekonomije, medicine, sociologije i drugih oblasti.
Preduslov: Biznis matematika

Angažovani predavači: