Predavači

Saradnik
Veselinka Ćalasan

Osnovnu i srednju školiu završila je u Nikšiću, a 2021. godine diplomirala je na Univerzitetu Donja Gorica, Fakultet primijenjene nauke, smjer Matematika, odbranivši diplomski rad pod nazivom "Planarni grafovi".
Od septembra 2020. do avgusta 2022. godine bila je zaposlena kao nastavnik matematike i fizike u internacionalnoj školi United Kids International Montenegro. Tokom te dvije godine bila je angažovana kao demonstrator na predmetu Matematika, na fakultetima Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis i Fakultet za informacione sisteme i tehnologije.
Od 2019. godine je član NVO Tinker koja je po prvi put u Crnoj Gori organizovala međunarodno matematičko takmičenje "Kengur bez granica".

Veselinka Ćalasan
Kontakt podaci