Predavači

Saradnik
Veselinka Ćalasan

Osnovnu školu "Jagoš Kontić" i srednju školu Gimnazija "Stojan Cerović" završila je u Nikšiću, kao dobitnica diplome "Luča", a 2021. godine diplomirala je na Univerzitetu Donja Gorica, Fakultet primijenjene nauke, smjer Matematika, odbranivši diplomski rad pod nazivom "Planarni grafovi".
2022. godine nastavlja dalji profesionalni razvoj upisujući postdiplomske studije "Vještačka Inteligencija" na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije, Univerzitet Donja Gorica.


Od 2019. godine je član NVO Tinker koja je po prvi put u Crnoj Gori organizovala međunarodno matematičko takmičenje "Kengur bez granica".
Od septembra 2020. do avgusta 2022. godine bila je zaposlena kao nastavnica matematike i fizike (srednja škola) u Internacionalnoj školi United Kids International Montenegro. Tokom te dvije godine bila je i honorarno angažovana kao demonstrator na predmetu Matematika, na fakultetima Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis i Fakultet za informacione sisteme i tehnologije.
Od septembra 2022. godine je angažovana kao koordinator i saradnik u nastavi na Fakultetu primijenjene nauke, smjer Matematika.

Veselinka Ćalasan
Kontakt podaci