Predmeti

FMEFB1WS
Wall Street

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+0V
Modul: Ekonomija i informacione tehnologije

Angažovani predavači: