Predmeti

FMEFB1INFP
Informatika i programiranje

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+3V
Modul: Ekonomija i informacione tehnologije

Angažovani predavači: