Predmeti

PMB3GIP3
Grupni/individualni projekat III

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 2P
Modul: Porodični menadžment i biznis - Marketing

Angažovani predavači: