Predmeti

PMB3DEM
Demografija

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+0V
Modul: Porodični menadžment i biznis - Marketing

Angažovani predavači: