Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Jadranka Kaluđerović


Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici na smjeru “Preduzetništvo”. Titulu magistra ekonomskih nauka stekla je 2004. godine na Postdiplomskim studijama “Preduzetnička ekonomija” na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, odbranivši rad na temu “Biznis ciklusi”. Doktorirala je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Naziv doktorske disertacije je "Teorija, indikatori i predvidjanje biznis ciklusa". U zvanje docenta izbrana je 2011 godine na Univerzitetu Donja Gorica, a 2017. godine u zvanje vanrednog profesora. 

Od 1999. godine radi u Institutu za strateške studije i projekcije (ISSP), prvom ekonomskom institutu u Crnoj Gori, trenutno na poziciji direktora. Tokom dosadašnjeg rada na ISSP-u, rukovodila je kreiranjem i implementacijom preko 100 projekta koji su se bavili makroekonomskim analizama i analizama ekonomskih politika. Njene oblasti interesovanja su ekonomska i socilijalna politika kao i ekonomska terorija. 

Članica Odbora za ekonomske nauke, demografiju i antropologiju u okviru Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Bila je članica Radne grupe 25- Nauka i istraživanje za pristupanje CG Evropskoj uniji i članica Nacionalnog savjeta za obrazovanje (2017- 2021).

 

"In work poverty" (coauthor) Journal of International and Comparative Social Policy , Volume 38 , Issue 2 , pp. 180 – 191, Published by Cambridge University Press on behalf of Social Policy Association,2022, UK

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-international-and-comparative-social-policy/article/abs/inwork-poverty-in-montenegro/C754761499143ACD16AAC84D5B9EDA10#article

Family and Child Protection in Montenegro: the character and oucomes of reforms in the last two decades”, (coauthor), Entrepreneurial Economy, Volume XIX, University of Donja Gorica, 2022, Montenegro

https://www.udg.edu.me/en/download/305/preuzimanje

“Transition to work or higher education in Montenegro – factors affecting students’ decisions”, (coauthor) Social Exclusion and Labour Market Challenges in the Western Balkans, Cambridge Scholars Publishing, 2020, UK

https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-4969-2

“Montenegro: Volatile Municipal Revenues”, (coauthor) Fiscal Decentralisation, Local Government and Policy Reversals in Southeastern Europe, Palgrave Macmillan, 2018, UK

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-96092-0

“Promjene u broju i strukturi domaćinstava”, u zborniku Stanovništvo Crne Gore -struktura i projekcije, CANU-crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2018, Crna Gora

https://canupub.me/knjiga/stanovnistvo-crne-gore-struktura-i-projekcije/

“Razvoj ekonomske misli u Crnoj Gori”, u zborniku Ekonomska teorija u periodu 1958-2018., Institut ekonomskih nauka Beograd, 2018, Srbija

https://www.researchgate.net/publication/344415122_RAZVOJ_EKONOMSKE_MISLI_U_CRNOJ_GORI

“The Impact of Fiscal Decentralisation on Local Economic Development in Montenegro”, (coauthor) Lex localis - Journal of Local Self-Government, Vol 15 No 3 (2017), Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovenia,

 DOI: https://doi.org/10.4335/15.3.685-703(2017)

"Impact of regulatory incentives on local economic development: Montenegro case", (coauthor) Transformations in Business & Economics, Kaunas Faculty, Vilnius University, Lithuania, 16(2):204-213, 2017

http://www.transformations.knf.vu.lt/41/article/impa

 “Fiscal Decentralisation and Local Government financing in Serbia and Montenegro “, LEX LOCALIS, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2016, Slovenia

http://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/47

https://doi.org/10.4335/14.3.431-450(2016)


„Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne uprave u Srbiji i Crnoj Gori“ - jedan od autora, Biblioteka Monografije, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet u Beogradu, ISBN 978-86-7630-653-4 , str. 266 -301 i 303 - 313, 2016

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/225454604

“Fiscal decentralisation and local government financing in Montenegro from 2002 to 2015", (co-author) , Lex localis - Journal of Local Self-Government, Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2016, Slovenia

http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/14.3.431-450%282016%29

 

dr Jadranka Kaluđerović
Objavljeni radovi
 • Family and Child Protection in Montenegro: the character and oucomes of reforms in the last two decades
 • Časopis | Entrepreneurial Economy, Volume XIX
 • Izdavač | UDG
 • Država izdavača | Monetengro
 • Godina izdanja | 2022
 • Kategorija | K4
 • ISBN | ISSN 2661-2704; COBISS.CG-ID 23449604
 • Ključne riječi | family policy, reforms, Montenegro
 • Napomena | coauthor
 • Link | https://www.udg.edu.me/en/download/305/preuzimanje
 • Transition to work or higher education in Montenegro – factors affecting students’ decisions
 • Časopis | Social Exclusion and Labour Market Challenges in the Western Balkans
 • Izdavač | Cambridge Scholars Publishing
 • Država izdavača | UK
 • Godina izdanja | 2020
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 1-5275-4969-0
 • Ključne riječi | higher education, transition from school, Montenegro
 • Napomena | coauthor
 • Link | https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-4969-2
 • Montenegro: Volatile Municipal Revenues
 • Časopis | Fiscal Decentralisation, Local Government and Policy Reversals in Southeastern Europe
 • Izdavač | Palgrave Macmillan
 • Država izdavača | UK
 • Godina izdanja | 2018
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 978-3-319-96092-0
 • Ključne riječi | Local governments, decentralisation , municipal revenues
 • Napomena | coauthor
 • Link | https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-96092-0
 • Promjene u broju i strukturi domaćinstava u Crnoj Gori
 • Časopis | Stanovništvo Crne Gore -struktura i projekcije
 • Izdavač | CANU-crnogorska akademija nauka i umjetnosti
 • Država izdavača | Crna Gora
 • Godina izdanja | 2018
 • Kategorija | K4
 • ISBN | 9788672154320
 • Ključne riječi | stanovništvo, domaćinstva, demografija
 • Napomena | Stanovništvo Crne Gore — struktura i projekcije, Zbornici radova sa naučnih skupova, 145, Odjeljenje društvenih nauka, 49, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2018.
 • Link | https://canupub.me/knjiga/stanovnistvo-crne-gore-struktura-i-projekcije/
 • The impact of fiscal decentralisation on local economic development in Montenegro
 • Časopis | Lex localis- Journal of Local Self-Government
 • Izdavač | Institute for Local Self-Government & Public Procurement Maribor
 • Država izdavača | Slovenija
 • Godina izdanja | 2017
 • Kategorija | K1
 • ISBN | DOI: 10.4335/15.3.685-703(2017)
 • Ključne riječi | fiscal decentralisation, local economic development, Montenegro, local government
 • Napomena | coauthor
 • Link | https://doi.org/10.4335/15.3.685-703(2017)
 • Impact of regulatory incentives on local economic development: Montenegro case
 • Časopis | Transformations in Business & Economics
 • Izdavač | Kaunas Faculty, Vilnius University
 • Država izdavača | Lithuania
 • Godina izdanja | 2017
 • Kategorija | K1
 • ISBN | Vol. 16, No 2 (41), 2017
 • Ključne riječi | local economic development, local self-government, central government, regulatory incentives
 • Napomena | coauthor
 • Link | http://www.transformations.knf.vu.lt/41/article/impa
 • Fiscal Decentralisation and Local Government financing in Serbia and Montenegro
 • Časopis | book
 • Izdavač | Institute for Local Self-Government and Public Procurement
 • Država izdavača | Slovenija
 • Godina izdanja | 2016
 • Kategorija | K1
 • ISBN | DOI: 10.4335/978-961-6842-69-3
 • Ključne riječi | Fiscal decentralisation, local governments, local financing,
 • Link | http://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/47
 • Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne uprave u Srbiji i Crnoj Gori
 • Časopis | Biblioteka Monografije
 • Izdavač | Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet u Beogradu
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2016
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 978-86-7630-653-4
 • Ključne riječi | Fiskalna decentralizacija, finansiranje lokalne samouprave
 • Link | https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/225454604
 • Fiscal Decentralisation and Local Government Financing in Montenegro from 2002 to 2015
 • Časopis | Lex localis - Journal of Local Self-Government
 • Izdavač | Institute for Local Self-Government and Public Procurement
 • Država izdavača | Slovenija
 • Godina izdanja | 2016
 • Kategorija | K1
 • ISBN | https://doi.org/10.4335/14.3.431-450
 • Ključne riječi | fiscal decentralisation, local government financing, Montenegro, economic crisis, macroeconomic instability, local economic development
 • Link | http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/14.3.431-450%282016%29