Predmeti

PS1AEK
Austrijska ekonomska škola (IP1)

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova: 15+0 (1+0)
Modul: Preduzetnička ekonomija - Međunarodna ekonomija

Ideja izučavanja predmeta: Upoznavanje metodologije i doprinosa osnovnih škola savremene ekonomije (Austrijska ekonomska škola).

Ciljevi izučavanja predmeta: a) Da studenti temeljno upoznaju metode savremenih ekonomista, b) Da se studenti osposobe da pišu kvalifikovane radove o savremenim ekonomskim temama.

Angažovani predavači: