Predmeti

FMEFB3ACS
Austrijska i Čikaška škola

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova: 1+0
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: