Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Ivana Petrović

vana B. Petrović je strastveni zastupnik pristupa ,,naučnik-praktičar-humanista” u poslovnoj/radnoj/organizacionoj psihologiji sa iskustvom u predavanju, akademskim i primijenjenim istraživanjima i savjetovanju.

Predavač je na kursevima: Psihologija grupa i organizacija, Psihologija potrošača, Organizaciono ponašanje, Ponašanje potrošača, Socijalni marketing u funkciji očuvanja sredine.

Osnovne, magistarske i doktorske studije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Vanredni je profesor na Filozofskom fakultetu (Univerzitet u Beogradu) na odjeljenju Psihologije (od 1999. godine) na osnovnim, magistarskim i doktorskim studijama.

Posjeduje dvadeset godina iskustva predavanja na univerzitetima (poslovna i organizaciona psihologija, menadžment ljudskih resursa, ponašanje potrošača, istraživanje potrošača i komunikacija u marketingu) i profesionalnom obučavanju (razvijanje i korišćenje testova procjene znanja, prodaje, menadžment, planiranje događaja). Zastupljen je i rad na TEMPUS projektima, Univerzitet u Beogradu - EdLead, Educational Leadership; Magistarske studije u Poslovnom menadžmentu i Preduzetničkom menadžmentu.

Tu je i više od dvadeset godina iskustva u savjetovanju sa MSP-ima, glavnim srpskim i međunarodnim kompanijama (u raznim sektorima) i neprofitnim organizacijama; radila sa preko 100 organizacija. Teme: Menadžment ljudskih resursa (pogotovo: regrutovanje i selekcija, menadžment kompetencija, obučavanje, menadžment talentima); organizaciona psihologija (razvoj i promjene u organizacijama); karijera; socijalni marketing (pogotovo: dobrovoljna donacija krvi i promocija zdravlja, migracije, krizna komunikacija); istraživanje potrošača i integrisano planiranje marketinških komunikacija. Radila je deset godina za Saatchi & Saatchi Advertising (dvije posljednje pozicije: Direktor za istraživanje i planiranje i Saradnik – kreativni direktor za događaje).

Istraživačke teme kojima se bavi obuhvataju: Psihološki ugovor, zapošljivost, perspektiva kandidata u selekciji zaposlenih (percipirana pravednost, oglašavanje radnog mjesta, poslovni intervju), zlostavljanje na radnom mjesu, model zahtjevi-resursi (radna angažovanost, job crafting, emocionalna reakcija na rad), emocionalna inteligencija, stariji zaposleni, ejdžizam, karijera, dobrovoljna donacija krvi i komunikacija između doktora i pacijenta.  

Njeno međunarodno akademsko i istraživačko iskustvo obuhvata sledeće institucije: Fordham Univerzitet, School of Education i Gabelli School of Business, Nju Jork; Jyväskylä Univeritet; Universidade Nova, Lisabon; University of Surrey; Netherlands School of Educational Management;Univerzitet u Segedinu. COST action Ageism. International Journal of Healthcare Management (Taylor & Francis), član uredničkog odbora.

Stručna imenovanja & nagrade:

GIZ; ILO; UNDP; OECD & EBRD; Komitet za Nacionalni Brend Srbije. Član u Global Diversity Icebreaker Expert Network. Svojim reklamnim kampanjama osvojila nagrade na prestižnim međunarodnim festivalima (The New York Festivals; Cannes; Golden Drum; Florence Festival; EPICA; All Saatchi Stars). Brussels Eureka Ad hoc počasno spominjanje za marketinško izlaganje.

Članstvo u udruženjima:

Društvo psihologa Srbija; Globalno udruženje za humanitarnu poslovnu psihologiju; Budućnost rada i Organizaciona psihologija; Budućnost radne i organizacione psihologije; Europsko udruženje za radnu i organizacionu psihologiju; Američko udruženje psihologâ (APA) međunarodni član; APA Division for International Psychology; APA International Liaison for Serbia; Europsko udruženje za socijalni marketing; PsiChi, Honors Society in Psychology, poglavlje Univerziteta u Fordhamu.

Voluntiranje:

Predsjednica Komiteta za komunikaciju Crvenog Krsta u Srbiji. Talentovani volunter, All Stars, NY, NY.

Nedavno objavljeni radovi:

Petrović, I. B. (2016). Profesionalna i etička pitanja u psihologiji rada. Beograd: Filozofski fakultet, Institut za psihologiju. ISBN 978-86-6427-029-8

Vukelić, M., Čizmić, S., & Petrović, I. B. (2019). Acceptance of workplace bullying behaviors and job satisfaction: Moderated mediation analysis with coping self-efficacy and exposure to bullying. Psychological Reports. 122 (5), 1883-1906. doi: 10.1177/0033294118793985

Ćurić Dražić, M., Petrović, I. B., Vukelić, M. (2018). Career ambition as a way of understanding the relation between locus of control and self-perceived employability among psychology students. Frontiers in Psychology9: 1729. doi: 10.3389/fpsyg. 2018.01729 

Petrović, I. B., Čizmić, S., & Vukelić, M. (2018). It was great, they were all young! Is there ageism in students' reflections on professional internship?. Slovensky Narodopis, 66(2), 190-202. doi: 10.26363/SN.2018.2.02

Mitić, A., Petrović, I., & Đurić, V. (2018). Social rank styles, machiavellianism and the attitude toward conspicuous consumption. Primenjena psihologija, 11(2), 207-225. doi: 10.19090/pp.2018.2.207-225

Petrović, I. B., Vukelić, M. & Čizmić, S. (2017). Work Engagement in Serbia: Psychometric Properties of the Serbian Version of the Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Frontiers in Psychology, 8: 1799. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01799

Petrovic, I. B., Cizmic, S., Vukelic, M. (2018). Psychology students’ exhaustion: Workload and basic need satisfaction. International Psychological Applications Conference and Trends 2018, Conference proceedings, pp. 213-216 (Porto, Portugal, May 5-7, 2018). Lisabon, PT: InScience Press. ISBN: 978-989-99864-5-9, ISSN: 2184-2205

Petrovic, I. B., Cizmic, S., Vukelic, M. (2017). Who shapes the job and who is engaged? Younger and older employees’ job crafting and engagement. Mediterranean International Conference on Social Sciences Proceedings, pp. 23-27. (Podgorica, Montenegro, May 19-22, 2017). Podgorica, ME: University of Donja Gorica. ISSN 2566-3216

Vuković, Z. K., Petrović, I. B. (2017). The effect of red color on anagram performance – replication of experiment. XXII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Zbornik radova, str. 10-14. (Beograd, 24 – 26. marta 2017). Beograd, Srbija: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. ISBN 978-86-6427-088-5 Rad preuzet sa: http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2017/10/Zbornik-EIP-2017.pdf

 

dr Ivana Petrović