Predmeti

EMOS2AR
Analiza rizika

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: EMOS

Ideja izučavanja predmeta: Upoznavanje s ulogom procjene rizika kao instrumentom unapređivanja sigurnosti

Ciljevi izučavanja predmeta: Osposobiti studente za sprovođenje procjene rizika i uspostavljanje procesa upravljanja rizikom

Angažovani predavači: