Predmeti

EMOS2MSS
Međunarodni statistički sistem

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: EMOS

Cilj ovog predmeta je da student savlada kako funkcionisu nacionalni i međunarodno statistički sistemi i da razumije tokove podataka između nacionalnih i medjunarodnih institucija zvanicne statistike koji su osnovni administrativni izvor podataka.

Angažovani predavači: