Predmeti

EMOS2AVR
Analiza vremenskih serija

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: EMOS

Cilj ovog predmeta je da upozna studente sa velikim brojem tehnika koje se koriste za ekonometriju vremenskih serija. Fokus predmeta će biti više na primjeni neko dokazivanju teorija. Različite ekonometrijske tehnike biće primjenjene, kako na probleme iz makroekonomije, tako i na monetarnu i fiskalnu politiku. Studenti ce savladati osnove programa Python danas siroko upotrebljavanog u statistickim i ekonometrijskim aplikacijama

Angažovani predavači: