Predmeti

PS2FUB
Finansije u biznisu

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Porodični menadžment i biznis - Digitalna transformacija biznisa

Ideja izučavanja predmeta: Shvatiti osnovne principe korporativnih finansija

Ciljevi izučavanja predmeta: Savladati osnovne metode finansijske analize

Angažovani predavači: