Predmeti

PS2MAKRO
Makroekonomija

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Preduzetnička ekonomija - Međunarodna ekonomija

Ideja izučavanja predmeta: Razvijanje osjećaja međuzavisnosti ekonomskih pojava u načinu razmišljanja studenta

Ciljevi izučavanja predmeta: Kako upotrijebiti znanje iz makroekonomije na međunarodnom tržištu

Angažovani predavači: