Predmeti

PS1DM
Digitalni marketing

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Porodični menadžment i biznis - Digitalni marketing

Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata s opštim postulatima gradnje nastupa na drustvenim mrežama. drrincipima rada u okviru poslovnih kontakata i integrisanih marketinških komunikacija. Razmatranje osnovnih podataka o praktičnoj primjeni komunikacionih i kreativnih strategija, procesa i metoda u okvirima raznovrsnih oblika komercijalnog ili neprofitnog komuniciranja s javnošću.

Angažovani predavači: