Predmeti

PS1ABIDO
Analiza bilansa i donošenje odluka

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Preduzetnička ekonomija - Finansije i bankarstvo

Ideja izučavanja predmeta: Omogućiti sticanje znanja o analitičkim tehnikama i modelima koji su značajni u dijelu teorijskog aspekta analize i mogu biti jako značajni u cilju donošenja poslovnih odluka.

Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje uloge i značaja analize finansijskih izvještaja u cilju donošenja poslovnih odluka naročito u uslovima savremenog poslovanja. 

Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. dr Jadranka Glomazić

Angažovani predavači: